ngang8

Demo biệt thự 2

  • Địa điểm: Nha Trang
  • Tình Trạng: Đang thiết kế
  • Thời gian thiết kế: 2015
  • Diện tích đất: 200 m vuông
  • Diện tích xây dựng: 160 m vuông
  • Kiến trúc sư: Nguyễn Chánh Trực

Phối cảnh kiến trúc

Dự án cùng loại