dung1

Demo nhà phố 2

Demo Nhà Phố 2

 • Địa điểm: Nha Trang
 • Tình Trạng: Đang thiết kế
 • Thời gian thiết kế: 2015
 • Diện tích đất: 200 m vuông
 • Diện tích xây dựng: 160 m vuông
 • Kiến trúc sư: Nguyễn Chánh Trực
Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.

Phối cảnh kiến trúc

Dự án cùng loại

dung2

Demo Nhà phố 1

Demo Nhà Phố 1

 • Địa điểm: Nha Trang
 • Tình Trạng: Đang thiết kế
 • Thời gian thiết kế: 2015
 • Diện tích đất: 200 m vuông
 • Diện tích xây dựng: 160 m vuông
 • Kiến trúc sư: Nguyễn Chánh Trực

Phối cảnh kiến trúc

Dự án cùng loại

ngang4

Demo biệt thự 4

Demo biệt thự 4

 • Địa điểm: Nha Trang
 • Tình Trạng: Đang thiết kế
 • Thời gian thiết kế: 2015
 • Diện tích đất: 200 m vuông
 • Diện tích xây dựng: 160 m vuông
 • Kiến trúc sư: Nguyễn Chánh Trực

Phối cảnh kiến trúc

Dự án cùng loại

ngang5

Demo biệt thự 3

Demo biệt thự 3

 • Địa điểm: Nha Trang
 • Tình Trạng: Đang thiết kế
 • Thời gian thiết kế: 2015
 • Diện tích đất: 200 m vuông
 • Diện tích xây dựng: 160 m vuông
 • Kiến trúc sư: Nguyễn Chánh Trực

Phối cảnh kiến trúc

Dự án cùng loại

ngang8

Dự án biệt thự 2

Demo biệt thự 2

 • Địa điểm: Nha Trang
 • Tình Trạng: Đang thiết kế
 • Thời gian thiết kế: 2015
 • Diện tích đất: 200 m vuông
 • Diện tích xây dựng: 160 m vuông
 • Kiến trúc sư: Nguyễn Chánh Trực

Phối cảnh kiến trúc

Dự án cùng loại

ngang6

Biệt thự 1

Demo biệt thự 1

 • Địa điểm: Nha Trang
 • Tình Trạng: Đang thiết kế
 • Thời gian thiết kế: 2015
 • Diện tích đất: 200 m vuông
 • Diện tích xây dựng: 160 m vuông
 • Kiến trúc sư: Nguyễn Chánh Trực

Phối cảnh kiến trúc

Dự án cùng loại

Quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng

Căn hộ chung cư có giá trọn gói,  gởi đến cho Quý khách những chi phí hợp lý nhất.

 • Nhà phố 2 mặt tiền giá : 333
 • Công trình nhà phố: 333
 • Phố nội thất 4043
 • Phố nhà phố 454

Bảng giá thiết kế

*Áp dụng từ ngày 01/05/2015 đến khi có bảng giá mới

Loại công trình

Giá thiết kế

Nhà phố 150.000 m2
Nhà biệt thự 250.000 m2

Thời gian thực hiên

30 ngày

Cách tính diện tích thiết kế

* Cách tính trên chỉ áp dụng cho Thiết kế… 

 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=1)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 70% (k=2)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=3)

Chi phí thiết kế

Chi phí thiết kế = Đơn giá thiết kế x Diện tích thiết kế x Hệ số k

Phương thức thanh toán

 • Đợt 1: Thanh toán xxx tiền
 • Đợt 2: Thanh toán 40%
 • Đợt 3: Thanh toán bbb
 • Đợt 4: Thanh toán 44

Hồ sơ thiết kế nội thất

* Hồ sơ không bao gồm thiết kế Furniture

 • Mặt bằng phối cảnh
 • Phối cảnh thiết kế
 • Phối cảnh thiết bị
 • Phối cảnh.

Liên hệ ngay

Thi công xây dựng

Thi công xây dựng

Căn hộ chung cư có giá trọn gói,  gởi đến cho Quý khách những chi phí hợp lý nhất.

 • Nhà phố 2 mặt tiền giá : 333
 • Công trình nhà phố: 333
 • Phố nội thất 4043
 • Phố nhà phố 454

Bảng giá thiết kế

*Áp dụng từ ngày 01/05/2015 đến khi có bảng giá mới

Loại công trình

Giá thiết kế

Nhà phố 150.000 m2
Nhà biệt thự 250.000 m2

Thời gian thực hiên

30 ngày

Cách tính diện tích thiết kế

* Cách tính trên chỉ áp dụng cho Thiết kế… 

 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=1)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 70% (k=2)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=3)

Chi phí thiết kế

Chi phí thiết kế = Đơn giá thiết kế x Diện tích thiết kế x Hệ số k

Phương thức thanh toán

 • Đợt 1: Thanh toán xxx tiền
 • Đợt 2: Thanh toán 40%
 • Đợt 3: Thanh toán bbb
 • Đợt 4: Thanh toán 44

Hồ sơ thiết kế nội thất

* Hồ sơ không bao gồm thiết kế Furniture

 • Mặt bằng phối cảnh
 • Phối cảnh thiết kế
 • Phối cảnh thiết bị
 • Phối cảnh.

Liên hệ ngay

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc

Căn hộ chung cư có giá trọn gói,  gởi đến cho Quý khách những chi phí hợp lý nhất.

 • Nhà phố 2 mặt tiền giá : 333
 • Công trình nhà phố: 333
 • Phố nội thất 4043
 • Phố nhà phố 454

Bảng giá thiết kế

*Áp dụng từ ngày 01/05/2015 đến khi có bảng giá mới

Loại công trình

Giá thiết kế

Nhà phố 150.000 m2
Nhà biệt thự 250.000 m2

Thời gian thực hiên

30 ngày

Cách tính diện tích thiết kế

* Cách tính trên chỉ áp dụng cho Thiết kế… 

 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=1)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 70% (k=2)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=3)

Chi phí thiết kế

Chi phí thiết kế = Đơn giá thiết kế x Diện tích thiết kế x Hệ số k

Phương thức thanh toán

 • Đợt 1: Thanh toán xxx tiền
 • Đợt 2: Thanh toán 40%
 • Đợt 3: Thanh toán bbb
 • Đợt 4: Thanh toán 44

Hồ sơ thiết kế nội thất

* Hồ sơ không bao gồm thiết kế Furniture

 • Mặt bằng phối cảnh
 • Phối cảnh thiết kế
 • Phối cảnh thiết bị
 • Phối cảnh.

Liên hệ ngay

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Căn hộ chung cư có giá trọn gói,  gởi đến cho Quý khách những chi phí hợp lý nhất.

 • Nhà phố 2 mặt tiền giá : 333
 • Công trình nhà phố: 333
 • Phố nội thất 4043
 • Phố nhà phố 454

Bảng giá thiết kế

*Áp dụng từ ngày 01/05/2015 đến khi có bảng giá mới

Loại công trình

Giá thiết kế

Nhà phố 150.000 m2
Nhà biệt thự 250.000 m2

Thời gian thực hiên

30 ngày

Cách tính diện tích thiết kế

* Cách tính trên chỉ áp dụng cho Thiết kế… 

 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=1)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 70% (k=2)
 • Phần diện tích thiết kế
Tính 100% (k=3)

Chi phí thiết kế

Chi phí thiết kế = Đơn giá thiết kế x Diện tích thiết kế x Hệ số k

Phương thức thanh toán

 • Đợt 1: Thanh toán xxx tiền
 • Đợt 2: Thanh toán 40%
 • Đợt 3: Thanh toán bbb
 • Đợt 4: Thanh toán 44

Hồ sơ thiết kế nội thất

* Hồ sơ không bao gồm thiết kế Furniture

 • Mặt bằng phối cảnh
 • Phối cảnh thiết kế
 • Phối cảnh thiết bị
 • Phối cảnh.

Liên hệ ngay

1 2 3